Mjölkens påverkan på livet

Svenskarna är en av
världens största mjölkdrickare

Att producera mjölk till sina barn vid födseln är en naturlig del för många arter, bland annat hundar, katter, grisar, kor och människor gör det. Mjölk innehåller alla de ämnen vi behöver i början av våra liv.

Men hur produceras den?

Det hela börjar med insemination

För att kunna producera mjölk måste däggdjur föda barn.
Därför insemineras kvigan med sperma för första gången när hon är cirka 15 månader gammal. I vissa fall får kvigan para sig direkt med en tjur.

9 månader senare föder hon sin första kalv

Kon är nu cirka 2 år och har fött sin första kalv. Precis som hos människor så har kor väldigt starka moderkänslor till sin kalv.

24 timmar efter födseln separeras de

Efter 24 timmar separeras nu mamman och kalven, men i vissa fall får kalven stanna kvar någon dag till. Mamman ska nu börja mjölkas i maskin och kalvens öde kommer att avgöras senare.

Kossan kommer nu
att mjölkas i 10 månader

Mejeriprodukten förpackas
och marknadsförs

Med hjälp av gröna ängar så marknadsförs mjölken. Mejeriföretag har tidigare kritiserats av djurrättsorganisationer för att ge en felaktig bild av produktionen.

Kossan insemineras på nytt 2-3 månader efter senaste kalvningen

Det råder ingen semester på mjölkfabriken. För att undvika att mjölkproduktionen stannar till så insemineras hon på nytt för att kunna fortsätta mjölkas. När det börjar bli dags för nästa kalvning, får kon mindre foder och bonden slutar långsamt att mjölka henne eftersom hon ska ”sina”.

Hela cykeln fortsätter fram tills dess att kon är runt 5 år gammal och inte klarar av att producera mjölk längre, eller blivit för sjuk eller skadad.

Vad hände med kalven?

Kvigor blir mjölkkor och tjurar slaktas

Precis som sin mamma insemineras kvigan för att bli mjölkko. Tjuren slaktas 16-18 månader gammal och säljs sedan i närmaste mataffär.

Efter runt 5 år skickas även mjölkkon till slakt

Att mjölkas konstant hela livet tar på krafterna, till slut klarar kossan inte av att jobba längre.

Den naturliga livslängden för korasen SLB* är 15-20 år

Mjölkkon lever i snitt 5 år
Tjuren lever knappt 2 år


* SLB (Svenskt låglandsboskap) är den ras som dagens mjölkkor är framavlade från, tillsammans med rasen Holstein Friesian (USA). Av renrasiga SLB-kor och kvigor finns det bara 300 kvar i världen.

Växtbaserad mjölk

Det finns andra populära alternativ

Växtbaserad mjölk kan mycket väl ersätta animalisk mjölk. Det finns bland annat soja, havre, ris och mandelmjölk av ett flertal olika märken att köpa.