Mjölkens påverkan på livet

Svenskarna är en av
världens största mjölkdrickare

Att producera mjölk till sina barn vid födseln är en naturlig del för många arter, bland annat hundar, katter, grisar, kor och människor gör det.

Människan är samtidigt det enda däggdjuret som fortsätter att dricka andra individers mjölk genom hela livet.

Det hela börjar med insemination

För att kunna producera mjölk måste däggdjur föda barn.
Därför insemineras kvigan med sperma för första gången när hon är cirka 15 månader gammal. I vissa fall får kvigan para sig direkt med en tjur.

9 månader senare föder hon sin första kalv

Kon är nu cirka 2 år och har fött sin första kalv.
Precis som hos människor så har kor väldigt starka moderkänslor till sin kalv.

24h

24 timmar efter födseln separeras de

Efter 24 timmar separeras nu mamman och kalven, men i vissa fall får kalven stanna kvar någon dag till. Mamman ska nu börja mjölkas i maskin och kalvens öde kommer att avgöras senare.

Kossan kommer nu
att mjölkas i 10 månader

Mejeriprodukten förpackas
och marknadsförs

Mjölkföretag har tidigare kritiserats för att de ger
en felaktig bild av produktionen.

Kossan insemineras på nytt 2-3 månader efter senaste kalvningen

Det råder ingen semester på mjölkfabriken. För att undvika att mjölkproduktionen stannar till så insemineras hon på nytt för att kunna fortsätta mjölkas. När det börjar bli dags för nästa kalvning, får kon mindre foder och bonden slutar långsamt att mjölka henne eftersom hon ska ”sina”.

Hela cykeln fortsätter fram tills dess att kon är runt 5 år gammal och inte klarar av att producera mjölk längre, eller blivit för sjuk eller skadad.

Kommer du ihåg kalven?

Kvigan blir mjölkko
och tjuren slaktas

Precis som sin mamma insemineras kvigan för att bli mjölkko. Tjuren slaktas 16-18 månader gammal och säljs sedan i närmaste mataffär.

Efter runt 5 år i branschen
skickas även mjölkkon till slakt

Att mjölkas konstant hela livet tar på krafterna,
till slut klarar kossan inte av att jobba längre.

Den naturliga livslängden för
korasen SLB är 15-20 år

Mjölkkon lever i snitt 5 år.
Tjuren lever knappt 2 år.


SLB (Svenskt låglandsboskap) är den ras som dagens mjölkkor är framavlade från, tillsammans med rasen Holstein Friesian (USA). Av renrasiga SLB-kor och kvigor finns det bara 300 kvar i världen. Dagens framavlade mjölkko dokumenteras kunna bli (med bra förutsättningar) 25 år som högst.

Växtbaserad mjölk

Det finns andra populära alternativ

Havremjölk
Sojamjölk
Mandelmjölk
Rismjölk

Näringsinnehåll

Växtbaserad mjölk kan mycket väl ersätta animalisk mjölk.
Här hittar du vår jämförelse med statistik hämtat från Jordbruksverket.